Juridische analyse

Schermafbeelding 2020 01 08 om 16 30 42

Een onontwarbare kluwen van informatie?

Het juridische domein met zijn veelheid aan regels vol met ambiguïteiten, open eindjes en bewust vaag taalgebruik, wordt door veel mensen ervaren als een onontwarbaar kluwen van informatie. Het maken van een analyse ten behoeve van bijvoorbeeld de implementatie van regels binnen een uitvoeringsorganisatie is dan ook niet eenvoudig. Maar wie het domein doorgrondt kan gebruik maken van vaste structuren en patronen waardoor die analyse niet alleen uitvoerbaar wordt, maar ook een kwalitatief beter resultaat oplevert. Wij hebben jarenlange ervaring met het analyseren van wet- en regelgeving op verschillende domeinen en kunnen mensen daar ook in opleiden.