PHI header beams
PHI header beams

Experts in regelbeheer

Een vuurtoren (φαρος) en het recht (ius)… wat hebben zij met elkaar te maken? Letterlijk een brenger van licht in de duisternis van het recht. Maar in de praktijk? Stelt u zich eens de vraag hoe u de wereld van regels en beleid vertaalt naar praktische toepassingen binnen uw organisatie of voor uw klanten? Pharosius helpt u graag met het zoeken naar antwoorden.


De expertise van Pharosius omvat het inventariseren en het analyseren en het structureren van domeinkennis. Het toepassen van bedrijfsregels in met name regelgedreven informatie- of zaaksystemen is de vervolgstap op de analyse.

Specialisten in regelbeheer

De consultants van Pharosius spreken de taal van juristen als ook van de informatietechnoloog. Door middel van het methodisch analyseren en vervolgens het structureren van het (juridisch) probleemveld maken wij informatie bruikbaar voor achterliggende ontwerp-, bouw- en/of uitvoeringsprocessen. Zo fungeren wij al 20 jaar als de linking pin tussen het juridische domein en de (technische) uitvoering daarvan.

Dienstverlening

Het werkgebied van regelbeheer omvat een breed spectrum aan diensten. Van het analyseren wat de betekenis is van een juridische tekst via het opstellen van gestructureerde bedrijfsregels tot en met het inrichten van een executieomgeving. De onderwerpen waar de consultants van Pharosius u bij kunnen bestaan onder andere uit:

  • Juridisch analyseren: wat is de betekenis van de juridische tekst en wat is de samenhang van regels en begrippen?
  • Regels beheren: hoe kan een bibliotheek van regels beheersbaar opgezet worden? Hoe zijn juridische regels te vertalen naar expliciete bedrijfsregels?
  • Kennismodelleren: hoe zijn juridische regels zo te gebruiken of te vertalen dat deze machine leesbaar zijn?
  • Ontwikkelen regelarchitectuur: hoe is een samenhangend systeem op te zetten, waarin regels beheerd en geïnterpreteerd kunnen worden?
  • Ontwikkelen van methoden en technieken: hoe maak ik wat ik doe inzichtelijk en herhaalbaar?
  • Opstellen toepasbare regels: hoe kun je in het omgevingswetdomein het beste toepasbare regels opstellen?
  • Uitvoeren impactanalyses van gewijzigde wet- en regelgeving: de regelgeving wijzigt! Wat is de impact op mijn producten en diensten?
  • Specificeren executeerbare regels: hoe kan een rule engine regels interpreteren en uitvoeren?
  • Ondersteunen bij keuze van regelbeheersoftware: welke software kan ik het beste gebruiken voor mijn regelbeheertoepassingen?
Patries

Patries Kordelaar

Patries raakte tijdens haar promotie geïnteresseerd in de mogelijkheden om met kennistechnologie de kwaliteit van wet- en regelgeving te verbeteren. Sinds die tijd heeft dat als een rode draad door haar werkzaamheden gelopen. Inmiddels past zij al meer dan 25 jaar succesvol onderzoeksresultaten op het terrein van de regelbeheersing toe in de dagelijkse praktijk van uitvoeringsorganisaties en banken&verzekeraars.

Contact: +31 6 21545735

Vincent van Dijk

Vincent heeft bijna 20 jaar ervaring in de driehoek van regels, processen en data. Het analyseren van wet- en regelgeving, processen en informatie en de toepassing van logica en bedrijfsregels is niet alleen zijn expertise maar ook zijn passie. Met zijn juridische achtergrond en uitgebreide ervaring met implementatie van regelgedreven oplossingen binnen een breed spectrum aan rechtsgebieden is hij in staat bij organisaties met complexe regels en informatiearchitectuur de brug te bouwen tussen de business- en de implementatieaspecten.

Contact: +31 6 15072027

Vincent

Natuurlijk willen wij u graag alles uitleggen over regelbeheersing!

Wat zijn de kenmerken van wet- en regelgeving? Waarom is juridische taal zo anders dan ons dagelijks taalgebruik? Wat betekent dat voor het uitvoeren van juridische analyses? Kortom, hoe komt u van juridische teksten naar uitvoerbare regels binnen uw organisatie? En wat is daarbij de voor u de beste methode? Hoe kan tooling daarbij helpen? Neemt u contact met ons op voor meer informatie.