Regelbeheersing

Schermafbeelding 2020 01 08 om 16 42 54

IT projecten met een kennistechnologische component beginnen, net als andere IT projecten, vaak met een ontwikkeltraject zonder dat er aandacht is voor het vraagstuk van beheer. Vervolgens komt het project in de beheerfase en blijkt dat het beheer van regels hele eigen eisen stelt aan de organisatie en documentatie van de kennisfuncties. Niet zelden komt men dan tot de ontdekking dat er verkeerde keuzes bij de inrichting van het regelbeheersingssysteem zijn gemaakt. Pharosius heeft ervaring met zowel de ontwikkeling van kennisgebaseerde systemen als met het beheer ervan en wij zijn dus in staat om al tijdens de ontwikkeling rekening te houden met beheersaspecten.

Nadat er kennismodellen zijn ontwikkeld dient de eerste regelwijziging zich al snel aan. Eerste vraag is dan altijd waar de wijziging precies impact op heeft. Als de reeds gemodelleerde kennis omvangrijk is, is dit al snel een lastige vraag. Het wordt nog ingewikkelder als de kennis verdeeld is over meerdere componenten. Al bij het modelleren van kennis moet dus nagedacht worden over een systematiek waarmee kennis terugherleid kan worden tot de broninformatie. Deze traceability is een noodzakelijke voorwaarde voor het kunnen bepalen van de impact van een regelwijziging.

Natuurlijk willen wij u graag alles uitleggen over regelbeheersing: wat zijn de kenmerken van wet- en regelgeving? Waarom is juridische taal zo anders dan ons dagelijks taalgebruik? Wat betekent dat voor het uitvoeren van juridische analyses? Kortom, hoe komt u van juridische teksten naar uitvoerbare regels binnen uw organisatie? En wat is daarbij de voor u de beste methode? Hoe kan tooling daarbij helpen?