Modellering

Schermafbeelding 2021 06 26 om 15 00 52

Tijdens de modellering komen de juridische wereld en de wereld van de informatica samen.

Hoofdvraag is steeds hoe geef ik deze juridische regel het beste weer in het model zodat enerzijds recht wordt gedaan aan de betekenis van de regel en anderzijds er een automatiseerbaar model ontstaat. Vanuit de juridische wereld is het belangrijk dat niet alleen de inhoud van een regel goed is weergegeven, maar ook dat in het systeem waarin het model wordt gebruikt het beoogde effect van de regel wordt bereikt. Ontwerpbeslissingen die genomen zijn op basis van expertkennis moeten op een logische manier geadministreerd worden, zodat een modeluitkomst altijd kan worden uitgelegd (bewijsfunctie) en discussies niet steeds opnieuw hoeven te worden gevoerd. Daarnaast is het van belang dat een modelregel herleidbaar is naar de bron (treaceability), zodat als de bron wijzigt ook het juiste stukje model aangepast kan worden. Juridische analyses en impactanalyses zijn instrumenten die gebruikt worden tijdens de modellering.

Vanuit de ICT wereld worden ook eisen aan het model gesteld. Om automatiseerbaar te zijn moet een model in de kennisrepresentatietaal van de tool zijn weergegeven. Daarnaast is het ook van belang dat het model onderhoudbaar en schaalbaar is. Logische ordening en een juist niveau van hergebruik zijn daarbij sleutelbegrippen. Een modelleringsmethode die op een goede manier gebruik maakt van de bouwblokken van en patronen in wet- en regelgeving is daarbij onontbeerlijk.

Een kennismodelleur kan abstract denken, maar is ook heel precies. Dat zijn eigenschappen die niet heel veel mensen in zich verenigen. Wij hebben jarenlange ervaring met modellering in diverse tools en domeinen. Tevens hebben wij ervaring met het opleiden van mensen tot kennismodelleur.