Uitvoeren impactanalyses

F29d91c4 246a 4a6e a9f6 3f6a356bd973

De regels wijzigen! Wat nu?

Nadat er kennismodellen zijn ontwikkeld dient de eerste regelwijziging zich al snel aan. Eerste vraag is dan altijd waar de wijziging precies impact op heeft. Als de reeds gemodelleerde kennis omvangrijk is, is dit al snel een lastige vraag. Het wordt nog ingewikkelder als de kennis verdeeld is over meerdere componenten. Al bij het modelleren van kennis moet dus nagedacht worden over een systematiek waarmee kennis terugherleid kan worden tot de broninformatie. Deze traceability is een noodzakelijke voorwaarde voor het kunnen bepalen van de impact van een regelwijziging.